قسمت 1 : از قسمت Edit به preference بروید و بر روی general  کلیک کنید.


http://bayanbox.ir/view/5210736675814879185/1.jpg

قسمت دوم : به قسمت typy  بروید .

http://bayanbox.ir/view/9040312311514378541/2.jpg

قسمت سوم : قسمت مشخص شده در عکس را فعال کنید.

http://bayanbox.ir/view/8625961024350770312/3.jpg

قسمت چهارم : از فوتوشاپ خارج و دوباره در آن بروید.
میتوانید فارسی بنویسید.امید وارم لذت ببرید.